Projekt och insatser

Återvinningen

Återvinningen

Återvinningen är en ideell och social verksamhet som syftar till att ge människor en bättre framtid. Vi samarbetar med Kungsörs kommun och Arbetsförmedlingen för att erbjuda möjlighet till sysselsättning för den som av olika skäl har svårt att hitta sin plats. Vill du börja jobba här ska du först prata med din handledare och därefter höra av dig till oss så ser vi till att du får prata med den som har ansvaret för placeringarna.
Inkomsten från det som säljs i vår butik går till vårt humanitära biståndsarbete. Vi tar också vara på metall och annat material som skickas vidare till fabriker för processhantering.

Tillsammans

Medlemskap

En kan inte hjälpa alla, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi hjälpa många!

Fadder

Fadder

Vår fadderverksamhet startade 1997 och har som fokus att hjälpa behövande familjer, barn och pensionärer i Lettland och Belarus med pengar och det nödvändigaste. Du väljer hur mycket du vill stödja någon med. För en familj kan ett bidrag förändra deras liv. Det kan göra det möjligt att äta sig mätt, för barn att gå i skolan och börja en utbildning som leder fram till ett eget arbete. Det kan innebära att bostaden blir ett hem att bo i, med målade väggar, förvaringsskåp och matbord med stolar. Ditt bidrag kan förändra en annan människas liv.

Antitrafficking

Antitrafficking

”Från dröm till mardröm” är namnet på en utställning som under flera år har funnits att se i anslutning till butiken. Den bygger på de berättelser och de känslor som människor som varit utsatt för människohandel för sexuell exploatering har upplevt. Utställningen bestod av fyra rum som beskriver fyra stadier som människohandel kan innebära. Det första är drömmen om ett bättre liv, det andra är ”mardrömmen” man hamnar i, det tredje är ”uppvaknandet” när man blir befriad och det fjärde är ”vägen framåt”. Innan utställningen togs bort filmades en guidad visning. Klicka här så kommer du till filmen.

Humanitärt bistånd

Huminatärt bistånd

Verksamheten vid Återvinningen inkluderar också att bedriva humanitärt stödarbete i Lettland, Belarus och från 2016 även i Moldavien. Varje år går cirka åtta lastbilar med kläder, husgeråd, möbler och annan utrustning till behövande i dessa länder. Allt sorteras vid Återvinningen och packas, registreras och lastas av vår personal. I mottagarländerna finns en struktur för utdelandet som sker via sociala grupper och i samarbete med socialförvaltningen på orten. Dessutom bidrar vi med ”soppkök”, skolmaterial, och olika behov för professionell verksamhet, bland annat en ambulans till Belarus. Alla bidrag tas tacksamt emot, även ekonomiska.

Tjernobyllägret

Tjernobyllägret

Vart annat år erbjuds barn från Belarus att komma till vår lägergård i Lersäter för att under 3 veckor äta god mat, andas frisk luft och få ett meningsfullt sommarlov. Många av barnen kommer från fattiga omständigheter och får äta näringsrik mat och höja sitt immunförsvar. Under tiden i Sverige minskar radioaktiviteten i deras kroppar med 30-50 %, och det kan ta flera år innan den når upp till samma nivå igen. Du kan hjälpa våra läger genom att skänka ett bidrag i form av ekonomiskt stöd, matvaror, leksaker eller kläder till dessa barn.