Fadder

Redan 1997 började vi med fadderverksamhet i Lettland. Vi började i Daugavpils, men nu omfattar det flera platser i området Letgalien.
1999 utökades detta till att också gälla Belarus och då i Brestregionen. Vi har även en familj i Uzbekistan som vi hjälper.

På dessa platser har vi sociala grupper som tar hand om hjälpsändningarna som vi skickar och de har också kontakt med myndigheterna för att få fram vilka som är i störst behov av hjälp.
I dessa sociala grupper har vi i Lettland Irina Istratij och i Belarus Elena Prokopshuk som har ansvaret för att ta fram familjer.
De har också ansvaret för att dela ut pengarna eller förnödenheterna som köps för pengarna.

Behovet av hjälp är väldigt stort så funderar du på att bli fadder, tveka inte utan hör av dig så ordnar vi det. Vi har ingen som står på kölista utan vi, tillsammans med dig, tar ut lämpliga personer.

Vanliga frågor

Hur går utdelningen till?

Vi skickar pengar varje kvartal och då för tre månader åt gången. Irina respektive Elena får alla kuvert som de delar ut till familjerna.

I kuvertet finns pengar och ett kvitto som mottagaren måste skriva under och som skickas tillbaka till oss. En del familjer får inga pengar utan de får förnödenheter i stället.

Irina och Elena har mycket bra kontakt med alla mottagarna och de vet vad som behövs och kan meddela oss om det är några speciella behov som finns och då får ni som fadder också reda på detta.

Familjer

Ni hjälper inte enskilda barn utan det är hela familjen ni stöder med era pengar. Finns det spritproblem (som det ofta gör) eller om man inte kan hantera pengar får familjerna förnödenheter i stället för kontanter. Detta ombesörjes via våra kontaktpersoner.

Pensionärer

Många pensionärer har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.
Belarus har en pensionär ca 6-700 kr/månad att leva på.
Motsvarande siffra i Lettland är ca 1 800 kr.

Kontakter med mottagaren

Du kan ha hur mycket kontakt du vill med ”din” fadder. Några har dagliga e-mail-, SMS- eller skype – kontakter med varandra. Andra via brev, födelsedags– eller julkort. Många skickar paket med hjälpsändningarna som går ca 8 ggr. per år från Återvinningen.
För detta tar vi en avgift av 100 kr/låda (banankartongsstorlek).

Många är de som har åkt med på resor, som vi arrangerar, för att hälsa på sina fadderfamiljer/pensionärer/studenter.

Hjälp en flicka att kunna studera

Det är mycket viktigt att just flickor får en ordentlig skolutbildning, i annat fall ökar risken att de blir utsatta för prostitution och trafficking. Vi har många bevis på att denna hjälp har förhindrat att flickor har råkat illa ut.

Kommer pengarna verkligen fram?

En mycket berättigad fråga som vi tveklöst kan svara JA på.

Alla pengar du skickar till din fadder kommer fram utan något avdrag för administration etc. 100% av dina gåvor kommer fram.

Hur blir jag fadder?

Tänk först ut vem du vill hjälpa: familj, student, pensionär. Vill du hjälpa någon i Lettland eller Belarus? Även i Uzbekistan har vi lite fadderverksamhet. Hur mycket kan du tänka dig bidraga med per månad. Det är bättre med en liten summa under längre tid än mycket under en kort tid.

Lämpliga summor kan vara:

Familj / student 200 – 500 kr/månad

Pensionär 150 – 300 kr/månad

Du bestämmer själv hur mycket du vill ge, varje krona är välkommen. Om ni vill sluta att ge hoppas jag att ni vill tala om det minst sex månader innan. Kanske kan vi hitta någon ny givare. I annat fall får vi meddela mottagaren att det inte kommer mera pengar.

Kontaktperson

Arne Akervall

Arne Akervall
070-587 28 82
Skicka e-post