"För en familj kan ett bidrag förändra deras liv."

Bakgrund

Redan 1997 började vi med fadderverksamhet i Lettland. Vi började i Daugavpils, men nu omfattar det flera platser i området Letgalien.
1999 utökades detta till att också gälla Belarus och då i Brestregionen. Vi har även en familj i Uzbekistan som vi hjälper.

På dessa platser har vi sociala grupper som tar hand om hjälpsändningarna som vi skickar och de har också kontakt med myndigheterna för att få fram vilka som är i störst behov av hjälp.

I dessa sociala grupper har vi i Lettland Irina Istratij och i Belarus Elena Prokopshuk som har ansvaret för att ta fram familjer.
De har också ansvaret för att dela ut pengarna eller förnödenheterna som köps för pengarna.

 

Nuläge

För närvarande har vi inte möjlighet att ta in fler faddrar. Banker och växlingskontor har i det närmaste gjort det omöjligt för oss att få fram tillräckligt med valuta för att skicka till mottagarna. Till Uzbekistan har bankerna slutat att skicka pengar. Det finns några förmedlare men de tar skyhöga avgifter så det blir för dyrt att skicka.
 
Ännu finns det några förmedlare som det går att skicka via men det är osäkert hur länge möjligheten kommer att finnas. 
När det gäller att skicka pengar till Belarus är alla möjligheter stoppade.
 
Om vi på växlingskontoren säger att pengarna ska till Belarus blir det helt stopp. Därför uppmanas vi att ljuga och säga att man skall ha pengarna till något annat.
 
Till Lettland går det att skicka pengar via banken som vanligt.
 
Nedan finner du ändå information om vår fadderverksamhet som vi hoppas kan fungera som tidigare inom en snar framtid.
 
Välkommen att kontakta Arne Akervall om du har några frågor. 

Att bli fadder

Här nedan har vi sammanställt några frågor att ta ställning till inför att du blir fadder.