Skip to content

VITSIPPSPRISET TILL MEDARBETARNA på KÅS

Årets Vitsippspris utdelades vid återinvigningen  till medarbetarna på Kungsörs Återvinning & Secondhand.
Det årliga priset utdelades av Kristdemokraterna i Kungsör.  Gruppledaren Mona Stavholt läste upp partiets motivering som löd enligt följande:

” För Ert stora engagemang att göra tillvaron för era medmänniskor både här och på andra sidan Östersjön,lättare.
För att Ni återanvänder, bidrar till ett bättre kretslopp och bevarandet av vår miljö”

”Det är en stor glädje att vår personal fått denna utmärkelse” säger de ansvariga för verksamheten.

vitsippe
Med på bilden: Mona Stavholt (KD), Lehna Englund,
Britt-Lis Jakobsson-Lindberg och Tuula Larsson.