Skip to content

Transporten till Lettland framme

Tacksamheten över denna transport var stor när ett antal familjer kunde få del av de förnödenheter
som fanns med denna gång. Vi kunde skicka med ett 25-tal säckar med djupfrys matbröd som
kom från ett bageri i Köping.  Dessutom fanns andra varor som också kunde tas till vara.

Nästa transport till Lettland sker så snart vi kan fylla en ny container – beräknat in i april.