Skip to content

Nuläget Ambulansen

Vi kommer att få en nyare årsmodell än den som först var aktuell.
Den ska vara iordninggjord, men det är tyvärr en del pappershantering innan vi får den.
Ett flertal större bidrag har nått oss de sista dagarna, vilket glädjer oss mycket.
Insamlingen ligger nu på 9.060:-.
Alla bidrag är viktiga för att vi ska klara omkostnaderna kring ambulansen.
Välkommen med ditt bidrag på vårt bankgiro 5165-7559.