Skip to content

Idas uppdrag är slutfört

Så lyder rubriken i Västmanlands nyheter torsdag den 14 november.
Ett helt uppslag om hur Idas uppdrag startade, vad som hände under resan
och vad hon kom fram till. Bilder visar att allt kom fram och hur hennes förtroende
för vad vi gör växte fram. ” Jag skulle kunna tänka mig att bidra både materiellt
och ekonomiskt i den här organisationen” säger Ida.
”Vi säger ett Varmt Tack till Ida för att  hon ville granska vårt arbete” säger
föreståndaren för Kungsörs Återvinning & Secondhand.

Artikeln hittar du genom att klicka här