Skip to content

Efterlysning

I vår verksamhet hämtar vi på många platser. Ibland händer det att saker följer med i något skåp eller låda som
man glömt att tömma ur. Vi försöker alltid kolla detta, men ibland lämnar man in saker själv.
Vi har nu hittat några föremål som vi behöver hjälpa att lokalisera. Förutsättningarna är att kunna koppla
de datum som vi anger till personnamn. Vi vill också veta var sakerna förvarades. Utan rätt namn besvarar vi inte din information.

Svar ges per mail till anders@secondhandkungsor.se

Följande datum gäller: 28-3-59 –31/12-59 , 12-12-72 , 2-9-61, 25-8-66, 13-8-64 + 20 år