Skip to content

Du kan hjälpa

För att motarbeta den människohandel som just nu pågår i världen krävs arbete på flera plan. Genom Equmeniakyrkan finns vi med och stöttar ett förebyggande arbete i Moldavien.

Moldavien är Europas fattigaste land och landet har stora sociala problem. Arbetslösheten är hög och många moldaver söker sig utomlands för att hitta möjlighet till försörjning. Många barn lever i utsatta situationer och riskerar att bli offer för människohandel, droger och andra skadliga beteenden.

Redan 1991 började organisationen Beginning of Life (BoL) hjälpa gravida ensamstående kvinnor. Snart förstod man att kvinnornas problematik var konsekvenser av sexuellt utnyttjande och man började arbeta förebyggande mot människohandel med information och utbildning i skolor över hela landet.

BoL arbetar mycket med att fånga upp unga människor i utsatta miljöer, som löper risk att hamna i skadliga beteenden eller falla offer för människohandel. Man arbetar målmedvetet för att stödja och stärka de unga. Man har även identifierat bristen på jämställdhet som en stor bidragande faktor för risken att dras in i människohandel. Under 2019-2021 arbetar BoL därför med ett SIDA-finansierat projekt för att öka jämställdhet på tre arenor: bland skolungdom, i kyrkorna och i nätverkande med andra organisationer.

Läs mer om arbetet i Moldavien genom att klicka här.

Du som vill får gärna ge en gåva till arbetet i Moldavien.
Använd Centrumkyrkans bg. 818-8773
eller swish 123 681 64 90
eller skicka direkt till Equmeniakyrkans bg: 900-3286,
Swish: 900 32 86
Märk ”Moldavien”.

Tack för ditt bidrag!