Skip to content

Beginning of Life

Den här tiden på året, i anslutning till internationella kvinnodagen, brukar vi bjuda in till Afternoon tea – en eftermiddag då vi på olika sätt berättar om ämnet människohandel/trafficking. I år kommer vi tyvärr inte att bjuda in till Afternoon tea, men den här veckan vill vi ändå belysa ämnet.

————–

För att motarbeta den människohandel som just nu pågår i världen krävs arbete på flera plan. Genom Equmeniakyrkan finns vi med och stöttar ett förebyggande arbete i Moldavien. Moldavien är Europas fattigaste land och landet har stora sociala problem. Arbetslösheten är hög vilket gör att många moldaver söker sig utomlands för att hitta möjlighet till försörjning. Många barn lever i utsatta situationer och riskerar att bli offer för människohandel, droger och andra skadliga beteenden. Runt 30 000 kvinnor från Moldavien har spårlöst försvunnit eller blivit dödade på bordeller runt om i världen.

Redan 1991 började organisationen Beginning of Life (BoL) hjälpa gravida ensamstående kvinnor. Snart förstod man att kvinnornas problematik var konsekvenser av sexuellt utnyttjande och man började arbeta förebyggande mot människohandel med information och utbildning i skolor över hela landet.

BoL arbetar mycket med att fånga upp unga människor i utsatta miljöer, som löper risk att hamna i skadliga beteenden eller falla offer för människohandel. Man arbetar målmedvetet för att stödja och stärka de unga. Man har även identifierat bristen på jämställdhet som en stor bidragande faktor för risken att dras in i människohandel.

I och med kriget i Ukraina har Beginning of Life även fått hjälpa många flyktingar som kommer till Moldavien. Den stora kunskap och erfarenhet som organisationen har av traumabearbetning är till stor hjälp.

Du som vill får gärna ge en gåva till arbetet i Moldavien.
Använd Centrumkyrkans bg. 818-8773
eller swish 123 681 64 90

eller skicka direkt till Equmeniakyrkans bg: 900-3286,
Swish: 900 32 86

Märk ”Moldavien”.

Tack för ditt bidrag!

Klicka här för att se en film och lära dig mer om BoL’s arbete (filmen är på engelska, vi hoppas att du ska förstå ändå).