Skip to content

Antitrafficking

Utställningen på Kungsörs Återvinning & Secondhand:

”När drömmen blev en mardröm” är namnet på en autentisk utställning som du kan se i anslutning till butiken. Öppet i samband med butikens öppethållande.

antitrafficking

Det finns möjlighet att boka tid för grupper på andra tider. Prata med Sofia och kom överens om den tid som går. Utställningen tar upp frågan om Trafficking, vilket är ett stort problem i vår värld.

Ökad kunskap och information i dessa frågor om vår tids slaveri är nödvändig. Det måste till för att motverka dessa krafter och den förnedring som pågår.
Vi finns med i ett rikstäckande arbete som bekämpar Trafficking. Detta kan ske genom att ge familjerna stöd i form av kläder etc som behövs. De kan då köpa mat för de pengar som de får.

Trafficking drabbar tusentals människor över vår värld.

Vi ingår i en lokal Antitrafficinggrupp i Kungsör. Vår uppgift är att informera och berätta om vilka konsekvenser det för med sig. Kopplingarna till detta område handlar om övergrepp, prostitution, våldtäkt, incest och andra former av förnedring. Många barn och ungdomar i Sverige utsätts för människohandel och detta måste bekämpas!

Under den tid som vår utställning varit öppen räknar vi med att minst 900 personer har sett den. Reaktionerna och upplevelserna av besöken har varit starka. Utställningen berör och väcker känslor. Många har kommenterat besöken genom att skriva ner sina upplevelser. Många berömmer utställningen professionella uppbyggnad och informationsvärde.

Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Centrumkyrkan, Länsstyrelsen i Västmanland, Arbetsförmedlingen, Kungsörs kommun samt Insamlingsstiftelsen mot trafficking. Ansvarig för utställningens innehåll och utformning är Sven-Gunnar Lidén – sakkunnig som internationell sekreterare inom detta område.

Välkommen att besöka utställningen!

Kontaktperson

~text

Pastor

Sven-Gunnar Lidén
0227-127 65
Skicka e-post