Skip to content

Antitrafficking

Utställningen på Kungsörs Återvinning & Secondhand:

”Från dröm till mardröm” är namnet på en autentisk utställning om människohandel/trafficking som du kan se i anslutning till secondhandbutiken. Öppet i samband med butikens öppethållande.

antitrafficking

Det finns möjlighet att boka tid för grupper på andra tider. Prata med Sofia och kom överens om en tid som passar. Utställningen tar upp frågan om trafficking, vilket är ett stort problem som drabbar hundratusentals människor i vår värld.

Under den tid som vår utställning har varit öppen räknar vi med att minst 1000 personer har sett den. Reaktionerna och upplevelserna av besöken har varit starka. Utställningen berör och väcker känslor. Många har kommenterat besöken genom att skriva ner sina upplevelser. Många berömmer utställningens professionella uppbyggnad och informationsvärde.

Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Centrumkyrkan, Länsstyrelsen i Västmanland, Arbetsförmedlingen, Kungsörs kommun samt Insamlingsstiftelsen mot trafficking. Ansvarig för utställningens innehåll och utformning är Sven-Gunnar Lidén – sakkunnig som internationell sekreterare inom detta område.

Välkommen att besöka utställningen!

Ökad kunskap och information i dessa frågor om vår tids slaveri är nödvändig. Det måste till för att motverka dessa krafter och den förnedring som pågår. Vi ingår i en lokal Anti-traffickinggrupp i Kungsör. Vår uppgift är att informera och berätta om vilka konsekvenser människohandel för med sig. Kopplingarna till detta område handlar om övergrepp, prostitution, våldtäkt, incest och andra former av förnedring. Många barn och ungdomar i Sverige utsätts för människohandel och detta måste bekämpas!
Vi finns även med i ett rikstäckande arbete som bekämpar trafficking.

Behöver du eller någon du känner hjälp att ta dig ur sexhandeln, som köpare eller som säljare? Här finns några organisationer som kan ge råd, stöd och hjälp. De har utbildad personal med erfarenhet av att hjälpa människor inom detta område:

Novahuset – www.novahuset.com

Mikamottagningen i Stockholm – www.stockholm.se/mikamottagningen
Mikamottagningen i Göteborg – www.goteborg.se@mikamottagningen

1000 möjligheter – 1000mojligheter.se

Frälsningsarmén – www.fralsningsarmen.se

Talita – talita.se

Kvinnofridslinjen – Tel: 020-50 50 50

 

KAST i Stockholm – www.stockholm.se/kast
KAST i Göteborg – www.goteborg.se/kast

Vill du tipsa om brott – ring polisen på 114 14

Vid akut situation eller pågående brott – ring 112